کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ری‍ت‍رز، ج‍ورج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ری‍ت‍رز، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جامعه شناسی مدرن
ریترز، جورج ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭ر۹‌ن ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک