کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زاه‍دی‌اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
زاه‍دی‌اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مددکاری اجتماعی
زاهدی اصل ، محمد ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭ز۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک