کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
دولان‌، ک‍ی‍ت‌
م‍ات‍س‍ون‌، ک‍ارن‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بازگشت :اعتیاد در زنان کتابجه کار
ماتسون ، کارن ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، زنان و عدالت :نقش نظام عدالت کیفری در ارتباط با زنان معتاد به مواد مخدر
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹،‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یک فنجان چای با فرشتگان رانده شده (:چالشی در درمان اعتیاد زنان در ایران )
دولان ، کیت ؛  تهران جامعه معاصر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک