کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌
زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
زن‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ اف‍راطی‌
 
پدیدآور:
ف‍ران‍ک‍ل‌، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۵۳-
م‍ات‍س‍ون‌، ک‍ارن‌
ن‍وروود، راب‍ی‍ن‌
وی‍ت‌ ک‍ی‍ن‌، ج‍ورج‍ی‍ا
ک‍ارل‍س‍ون‌، ک‍ارن‌،- ۱۹۵۴
 
ناشر:
س‍اوالان‌
ش‍ک‍وه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ذه‍ن‌ آوی‍ز
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی زن ، بررسی علل افسردگی و راههای اقتدار بخشیدن به خویش
فرانکل ، لوئیس ، ۱۹۵۳- ؛  تهران شکوه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زنان شیفته :روانشناسی محبت بی تناسب
نوروود، رابین ؛  تهران نشر ذهن آویز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ع۵‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی برزن :برخورد موثر با استرس های روزگار نوین
ویت کین ، جورجیا ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭و۸۶‌ف۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی زنان
کارلسون ، کارن ،- ۱۹۵۴ ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۱/۴‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بازگشت :اعتیاد در زنان کتابجه کار
ماتسون ، کارن ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک