کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌
 
پدیدآور:
زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ دائ‍م‍ی‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحریم تنباکو
زنجانی ، محمدرضا ؛  [تهران ] نمایشگاه دائمی کتاب   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۲‬,‭ز۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سبب شناسی اجتماعی شکل گیری ، استمرار و باز تولید اعتیاد خیابانی در شهر تهران ۱۳۹۶
فروغی ، محمدرضا ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک