کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دری‍ای‌ خ‍زر، م‍ن‍طق‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ف‍ت‍ن‍ه‌ و ف‍ت‍ن‍ه‌ان‍گ‍ی‍زی‌
 
پدیدآور:
طب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۶-
م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۳۶-
م‍ی‍رطاه‍ر، رض‍ا، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشکافی فتنه ( جامعه شناسی شورش های اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام )
طبیعی ، منصور، ۱۳۴۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ف۲ط۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویژگی های دریای خزر و نظام منطقه ای آن
میرطاهر، رضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۶۰‬,‭‌م۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تحلیل پدیده های سیاسی
مهدوی ، غلامرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی . دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌م۸۶ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر تحولات سیاسی ( ۱۰۵)
تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ، دفتر سیاسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک