کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ام‍رز ف‍ل‍ن‍اگ‍ن‌، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ام‍رز ف‍ل‍ن‍اگ‍ن‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی
سامرز فلناگن ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک