کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌ دب‍ی‍ل‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ان‍ت‍راک‌، ج‍ان‌ دب‍ی‍ل‍و
 
ناشر:
رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
سانتراک ، جان دبیلو ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک