کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ان‍دل‍ر، ج‍ک‌، ۱۹۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ان‍دل‍ر، ج‍ک‌، ۱۹۲۹-
 
ناشر:
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نفرت :روش های ایجاد نفرت
ساندلر، جک ، ۱۹۲۹- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک