کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اک‍ت‌، م‍ب‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
س‍اک‍ت‌، م‍ب‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر توام استرس فیزیکی کنترل نشده و دوز کم مورفین بر تکوین مخچه جنین موش های نژاد ویستار
ساکت ، مبینا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۵۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک