کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
پ‍ول‌ش‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍وث‍ری‌ ن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ج‍اودان‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و بررسی جرایم مربوط به مواد مخدر در شهرستان کاشان
کوثری نیا، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۹۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل
ساکی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با جرم پولشویی
ساکی ، محمدرضا ؛  تهران جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹،/‌پ۹،‌س۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک