کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ری‍ح‍ان‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ادق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  گرگان ریحانی گرگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌س۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی با تجدید نظر کامل و اصلاحات
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  قم سفیر صادق   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱۳۵‬,‭‌س۳د۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک