کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍رو ی‍اس‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
دوس‍ت‍ی‌ -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
آذر، اح‍م‍درض‍ا
آذر،اح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
س‍رو ی‍اس‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
من نگاه می کنم
آذر،احمدرضا ؛  تهران سرو یاسین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭آ۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارگاه اندیشه
آذر، احمدرضا ؛  تهران سرو یاسین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭آ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک