کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ف‍ی‍ر ص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ص‍ادق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر + روان گردان چرا؟
سجادی ، سیداحمد ؛  قم سفیر صادق   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۳‌م۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی با تجدید نظر کامل و اصلاحات
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  قم سفیر صادق   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱۳۵‬,‭‌س۳د۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک