کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
ن‍ی‍وم‍ن‌، س‍وزان‌، ۱۹۴۲ - م‌
 
ناشر:
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰روش برای نه گفتن
نیومن ، سوزان ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران سلسله مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه را قورت بده ! ۲۱ روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کوتاهترین زمان
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران سلسله مهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ت۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک