کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ آزاردی‍ده‌
م‍واد م‍خ‍در و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ ش‍رق‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۱۶‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیپلماسی نوین و روابط عمومی الکترونیک
سلطانی فر، محمد، ۱۳۴۰- ؛  تهران سیمای شرق   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭‌س۸د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق زنان ،یا، تجارت جرم
بیابانی ، غلامحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس بین الملل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶/۳‬,‭‌ب۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک