کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنایات سازمان یافته فراملی
سلیمی ، صادق ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌س۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک