کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۸-
ک‍لارک‌، دی‍وی‍د م‍ی‍ل‍ر، ۱۹۵۴-
 
ناشر:
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانش و روش های کاربردی رفتاردرمانی شناختی
کلارک ، دیوید میلر، ۱۹۵۴- ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه و آزمون های روانی
کاویانی ، حسین ،۱۳۳۸- ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ک۲‌م۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک