کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ه‍راب‌ زاده‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
س‍ه‍راب‌ زاده‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه آسیب های اجتماعی
سهراب زاده ، مهران ، ۱۳۳۲- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۸‬,‭‌س۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شهری و پیشگیری از اعتیاد
سهراب زاده ، مهران ، ۱۳۳۲- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک