کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍و، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
س‍و، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۵۳-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر اجتماعی و توسعه :مروری بر نظریات نوسازی ، وابستگی و نظام جهانی
سو، آلوین ، ۱۹۵۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌س۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک