کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ن‍ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد-- درم‍ان‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ورف‍ی‌، ژوزف‌، ۱۸۹۸-
پ‍رو، ف‍ل‍وری‍ن‌
ک‍ورک‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
س‍پ‍ن‍ج‌
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا: دب‍ی‍ر:س‍پ‍ن‍ج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت فکر ۲
مورفی ، ژوزف ، ۱۸۹۸- ؛  تهران سپنج   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱/۲‬,‭‌م۸‌ق۴۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه روانکاوی ، رواندرمانی ، روانپزشکی بالینی
کورکینا ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما: دبیر:سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ترک اعتیاد
پرو، فلورین ؛  تهران سپنج   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک