کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو--درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍اری‌ج‍وان‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍واد م‍ح‍رک‌ -- س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت وابستگی به مواد افیونی در بارداری ، تولد، شیردهی و نوزادی
نوروزی ، علیرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان مسمومیت با محرک ها
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۰۳۵ ۶۶۴۹۳۰۳۴ ،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی کوچه فاتحی داریان پلاک 15 ساختمان ناشران فخر رازی واحد 31 سپید برگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۳۲‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات مصرف مواد :کتاب تمرین
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۰۳۵ ۶۶۴۹۳۰۳۴ ،آدرس ناشر :تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی کوچه فاتحی داریان پلاک 15 ساختمان ناشران فخر رازی واحد 31 سپید برگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماری جوانا :حقایقی که باید والدین بدانند
تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌م۲،‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش کارکنان سالن های آرایشی بانوان در زمینه پیشگیری از سوءمصرف مواد
تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، براساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوء مصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک