کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رس‍ت‍اخ‍ی‍ز
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برهان قاطع پیرامون قیامت :استدلالی ، تحقیقی و با استنباط بدیع از آیات و روایات
سیفی ، علی اکبر ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۵‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک