کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ای‌ ش‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
ش‍ک‍ری‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ ش‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی
شکری خانقاه ، حمید ؛  تهران bتلفن ناشر :, 28722988نمابر ناشر ;, 38722988آدرس ناشر :تهران - خیابان استاد نجات اللهی - خیابات سیمه - خیابان پورموسی - کوچه شیرین - پلاک - 43 طبقه 5 سیمای شرق   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ش۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیپلماسی نوین و روابط عمومی الکترونیک
سلطانی فر، محمد، ۱۳۴۰- ؛  تهران سیمای شرق   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭‌س۸د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک