کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍م‍ز، ان‍درو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍م‍ز، ان‍درو
 
ناشر:
ن‍ش‍ر چ‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علائم در ذهن ( :مقدمه ای بر روان آسیب شناسی توصیفی )
سیمز، اندرو ؛  تهران نشر چامه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک