کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍ل‍م‍ن‌، م‍ارت‍اورک‌krow ahtraM ,namlehsA
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار به روش طبیعی
اشلمن ، مارتاورک krow ahtraM ,namlehsA ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک