کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیاتی ، هوشنگ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک