کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اه‌س‍ن‍ای‍ی‌، م‍ی‍لاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‌س‍ن‍ای‍ی‌، م‍ی‍لاد
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاهش آسیب در معتادین و بهداشت مصرف مواد مخدر
شاه سنایی ، میلاد ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲۳‌ک۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک