کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اک‍رم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
ش‍اک‍رم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر (گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌)
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد :تاریخچه ، انواع ، علل ، عوارض ، درمان
شاکرمی ، عبدالحسین ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و صنعتی :تاریخچه ، انواع مواد مخدر، عوارض ، علل اعتیاد، راهکارها
شاکرمی ، عبدالحسین ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک