کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ب‍اوی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
 
ناشر:
ش‍ب‍اوی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان :آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک