کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ن‍اد ب‍ه‍ادار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍س‍اد
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
ص‍ق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی " اسناد"
صقری ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۷‬,‭‌ص۷‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلاهای اجتماعی قرن ما
قم شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ب۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرطان اجتماعی فساد
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭ر ۷‌س۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک