کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۲-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
شریعتمداری ، علی ، ۱۳۰۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک