کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍غ‍ل‌ ی‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍غ‍ل‌ ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وک‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، دای‍ان‌enaiD ,kinneikuS
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آمادگی شغلی ( خود را برای بازار کار قرن بیست و یکم آماده کنید)
سوکی نیک ، دایان enaiD ,kinneikuS ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌س۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک