کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ول‍ت‍س‌ ، دوآن‌P enauD ,ztluhcS.
ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
 
ناشر:
رش‍د
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روانشناسی نوین
شولتس ، دوآن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت سالم
شولتس ، دوآن P enauD ,ztluhcS. ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک