کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷ - م‌
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
شولمن ، لارنس ، ۱۹۳۷- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۸۷‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کمک کردن به افراد، خانواده و گروهها
شولمن ، لارنس ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۸۷‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک