کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
zanjan city
خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
ک‍رم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ص‍داوس‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ وس‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌، واح‍د ام‍ور س‍ن‍ج‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده :درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی علل اعتیاد و عدم اعتیاد جوانان شهر زنجان با تاکید بر نقش خانواده
کرمی ، ابوالفضل ؛  آزاد- واحد زنجان ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۹۷۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پژوهشی در مورد اعتیاد و نظرخواهی مجموعه برنامه های تلویزیون در هفته مبارزه با موادمخدر
شکربیگی ، عالیه ؛  تهران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای ، واحد امور سنجش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک