کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور، ۱۳۱۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رن‍دی‍ز: م‍ح‍ق‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :آسیب شناسی جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  [مشهد] نشر مرندیز: محقق   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  مشهد نشر مرندیز: محقق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک