کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
student
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ری‌، پ‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد و الکل بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان مقطع متوسطه
شیری ، پیمان ؛  آزاد اسلامی -واحد تنکابن ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک