کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ش‍ی‍ش‍ه‌ (م‍واد م‍خ‍در)
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آوای‌ م‍ه‍ر وطن‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
ص‍ف‍رزاده‌، زی‍ب‍ا
ع‍زت‍ی‌، س‍ح‍ر، ۱۳۵۷-
ف‍ره‍ودی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۱-
م‍ه‍رآب‍ادی‌، اح‍م‍د
پ‍ارس‍اخ‍و، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۰-
پ‍ورآق‍اک‍وچ‍ک‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
دان‍ژه‌
ش‍ه‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ه‍م‍ی‍ده‌
ع‍ص‍ر ک‍ن‍ک‍اش‌
م‍ری‍م‌ پ‍ارس‍اخ‍و
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
م‍ه‍رس‍ا
م‍ی‍ث‍اق‌ ف‍رزان‍گ‍ان‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
چ‍ش‍م‌ان‍داز ق‍طب‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیشه
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۰‬,‭‌ج ۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای جدال دیو و فرشته
اختیاری ، حامد ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲‍ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیشه چیست و اعتیاد به آن چگونه درمان می شود؟
تهران مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان وابستگی به شیشه چگونه انجام می شود؟
تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف و اعتیاد به شیشه ( مت آمفتامین )
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۶۶۵۸۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲،/‌ش۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اهریمن شیشه ای
پورآقاکوچک ، مهدی ؛  اصفهان شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸،/‌م۲۴،‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیشه ؛ غول چراغ جادو، یا، اهریمن خفته :هر آنچه شما باید در مورد شیشه ( مت آمفتامین )بدانید
فرهودیان ، علی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭،/‌ش۹،‌ف۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دامادهای شیشه ای ، عروس های کلیشه ای :شرحی بر اعتیاد به شیشه بین جوانان
پارساخو، مریم ، ۱۳۵۰- ؛  تهران مریم پارساخو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹،‌پ۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه ی مغزی :چگونه توان مغزی خود را در حین درمان بیماری اعتیاد، بهبود و ارتقا دهیم ؟
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیشه
عزتی ، سحر، ۱۳۵۷- ؛  تهران میثاق فرزانگان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹،‌ع۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روانشناسان برای درمان سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین ( شیشه )
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای جدال دیو و فرشته :هر آنچه بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و خانواده های آن ها باید در مورد شیشه ( مت آمفتانین )بدانند
اختیاری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد با حضور ذهن
صفرزاده ، زیبا ؛  تربت حیدریه چشم انداز قطب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ص۷ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شیشه :آنچه شما باید در مورد ماده شیشه بدانید
جلالی ، فرزاد ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌ج۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیشه و محرک ها :رویکردی مفهومی به پیامدهای جسمی و روانی مصرف محرک ها
خلخالی ، محمدرسول ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌خ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خانواده محور رمز درمان شیشه
مهرآبادی ، احمد ؛  تهران عصر کنکاش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک