کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍وپ‍ا
 
پدیدآور:
زوب‍ی‍ک‌، م‍گ‌geM ,kcabiewZ
ف‍ون‍ت‍ن‍ل‌، دان‌، ۱۹۴۶-
پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹-
گ‍ات‍ل‍ی‍ب‌، س‍وزان‌
 
ناشر:
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رفتار با نوجوانان
فونتنل ، دان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۱۵‬,‭‌ف۹‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
پیک هارت ، کارل ، ۱۹۳۹- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رفتار با کودک یک ساله
زوبیک ، مگ geM ,kcabiewZ ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۴/۵‬,‭ز۹‌ک۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رفتار با کودک سه ساله
گاتلیب ، سوزان ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۴/۵‬,‭‌گ۲‌ک۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک