کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ازی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ت‍ازی‍ک‍ی‌ ، ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ازی‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد ، سیگار ، عوارض ، درمان
تازیکی ، صادق علی ؛  گلستان صادق علی تازیکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک