کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات ( مفاهیم ، اصول و برخی کاربردها)
صالحی ، محمدرضا ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت سوءمصرف موادمخدر در مراجعین به مراکز آموزش درمانی امام خمینی ( ره )طالقانی و شهید فهمیده شهرستان کرمانشاه
سعیدی ، محمدرضا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۵۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک