کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی :شامل انواع مختلف ، دادخواست ها...
صبری ، نورمحمد ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک