کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍دری‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، س‍ی‍د ص‍درال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍دری‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، س‍ی‍د ص‍درال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ورا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو قوانین مرتبط با رویکرد آموزشی - پژوهشی - کاربردی
صدری نوش آبادی ، سید صدرالدین ؛  تهران شورا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک