کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍رام‍ی‌، رض‍ا،- ۱۳۴۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا،- ۱۳۴۰
 
ناشر:
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با انواع مواد مخدر صنعتی شیمیایی و راه های پیشگیری و درمان
صرامی ، رضا،- ۱۳۴۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک