کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ض‍راب‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌
 
پدیدآور:
ض‍راب‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
ضرابی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۴۶‬,‭آ۹۳‌ض۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک