کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طال‍ب‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۳۶۸. -
طال‍ب‍ان‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍د، اح‍م‍د
 
ناشر:
ال‍ه‍دی‌
دان‍ش‌ ه‍س‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ غ‍زل‌ پ‍وی‍ا، ه‍وای‌ رض‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جریان پرشتاب طالبان
تهران الهدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طالبان :اسلام ، نفت و بازی بزرگ جدید
رشید، احمد ؛  دانش هستی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭ر۵ط۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کابوس طالبان
رشید، احمد ؛  تهران موسسه فرهنگی - هنری غزل پویا، هوای رضا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭ر۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک