کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طاه‍ای‍ی‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
 
پدیدآور:
طاه‍ای‍ی‌، ج‍واد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه دولت مدرن ( به سوی نظریه دولت امام خمینی )
طاهایی ، جواد ؛  تهران موسسه چاپ و نشر عروج ، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی (س )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭د۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک