کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بازتوانی در روانپزشکی :مبانی بازتوانی روانی - اجتماعی براساس روانپزشکی جامعه نگر
طاهرخانی ، حمید، ۱۳۵۷- ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹/۵‬,‭ط۲‌ب۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک