کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طب‍اطب‍ای‍ی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اگ‍ردان‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ای‍ی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ر اول‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی پیشگیری مشارکتی مدرسه محور ( با تاکید بر سوءمصرف مواد)
طباطبایی وکیلی ، مهدی ؛  تبریز هنر اول   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭۲ر۲۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک